प्यूठान नगरपालिका वडा नं ५ जुम्रीकाँडामा सन्चालित आयोजना हरुको अनुगमनको क्रममा लिईएका तस्विरहरु