प्यूठान वडा नं ६ माझकोटमा श्रममुलक विकास कार्यको सुभारम्भ कार्यक्रम