प्युठान नगरपालिकाको करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना

पद: अ.न.मी

अावश्यक स‌ंख्या: १

उमेर: १८ वर्ष पुरा भइ ४५ वर्ष ननाघेकाे

तलब स्केल: १५,०००/-

सेवा अवधि: २०७५ साल पाैष मसान्त सम्म

परिक्षा किसिम: लिखित र अन्तरवार्ता 

परिक्षा मिति: दरखास्त दिने अन्तिम म्यादकाे भाेलि पल्ट

दरखास्त दस्तुर: रु ३०० (तिन सय) मात्र

सुचना प्रकाशन मिति: २०७५ भाद्र ७ गते

दरखास्त दिने अन्तिम म्याद: सुचना प्रकाशन मिति काे १५ दिन सम्म

 

 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.