Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in views_theme_functions() (line 2280 of /var/www/html/sites/all/modules/views/views.module).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

सूचना तथा प्रबिधि र विधुतीय शासन सम्बन्धि ४ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न (मिति: २०७५/०१/२२,०१/२९,०२/५/ र ०२/१२)