सूचना तथा समाचार

ठेक्का नं 17-Mun-2075-76/Road र ठेक्का नं 18-Mun-2075-76/Road Bid Addendum गरिएको बारे

 

Bid Addendum गरिएको सूचना २०७६-०१-२९ गते दिउसो १ः०० बजे देखि तल उल्लेखित लिङ्कमा हेर्न सकिन्छ । 

ppmo.gov.np

https://bolpatra.gov.np/egp/ 

प्यूठान नगरपालिकामा प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमको थालनि

प्यूठान नगरपालिकामा २०७६ असार १ गते देखि प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमको थालनि भएको छ। प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारिको लागि आवेदन दिएका मानिसहरुबाट केहिलाई छनौट गरि श्रम मुलक कामका लागि परिचालन गर्न थालिएको हो ।

Pages