कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
नारायण प्रसाद भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन
बिक्रम के. सी. सूचना अधिकारी सूचना प्रबिधि ict.bikramkc@gmail.com 9849670849
जुक्ता पोख्रेल अमिन
काशिराम उपाध्याय सव.इन्जिनियर प्राबिधिक
ओमभक्त थापा ना.सु पन्जिकरण
तुल्सीराम रिजाल लेखा अधिकृत लेखा
मेघनाथ रिजाल शाखा अधिकृत गुनासो सुन्ने अधिकारी 9849027022
बिरेन्द्र कुंवर इन्जिनियर प्राबिधिक