FAQs Complain Problems

वोयर बोका वितरण, बंगुर खोर निर्माण सहयोग र सहकार्यमा मासु पसल सुधार कार्यक्रम अन्तरगत छनौट सम्बन्धी सूचना

छनौट हुनुभएका लाभग्राहीहरुले  सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्रमा यस नगरपालिकाको पशुसेवा शाखामा सम्झौताको लागि उपस्थित हुनुहुन अनुरोध  छ। 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.