FAQs Complain Problems

News and Notices

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयबाट प्रकाशित विविध सूचनाहरु

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयबाट प्रकाशित तपसिलका सूचनाहरुमा प्रस्ताव पेश गरी लाभान्वित हुनुहुन सबैलाई अनुरोध छ ।

१. शैक्षिक पहुँच तथा गुणस्तर सुधार प्रयोजनका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य गुणस्तर निर्माण सम्बन्धी

वोयर बोका वितरण, बंगुर खोर निर्माण सहयोग र सहकार्यमा मासु पसल सुधार कार्यक्रम अन्तरगत छनौट सम्बन्धी सूचना

छनौट हुनुभएका लाभग्राहीहरुले  सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्रमा यस नगरपालिकाको पशुसेवा शाखामा सम्झौताको लागि उपस्थित हुनुहुन अनुरोध  छ। 

Pages