आगलागी पिडितहरुका लागि राहत सामग्री वितरण गर्दै जनप्रतिनिधिहरु