प्यूठान नगरपालिका द्वारा आयोजित प्रथम मेयर कप खेलकुद प्रतियोगिता २०७५