Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3491 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3491 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

भुकम्प दिबस को अवसरमा सम्पन्न गरिएको सचेतनामुलक कार्यक्रम