डि.पि.आर को लागि बोलपत्रआह्वान सम्बन्धि सुचना

विस्तृत जानकारिको लागि https://bolpatra.gov.np/ppmo/ वा प्यूठान नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान गारिएको सुचना ।

विस्तृत जानकारिको लागि https://bolpatra.gov.np/ppmo/ वा प्यूठान नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । 

Pages