FAQs Complain Problems

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा सिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउपत्र खोल्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना