FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरु

नाम सम्पर्क नं पद ईमेल ठेगाना
सुमन श्रेष्ठ 9857833681 प्रवक्ता csuman2050@gmail.com प्यूठान नगरपालिका - ३
विष्णु बहादुर योगी (Bishnu Bahadur Yogi) ९८५७८३२५२८ नगर प्रमुख प्यूठान नगरपालिका-१
देवेन्द्र वर्मा (Devendra Brahma) ९८५७८३३१७३ उप– प्रमुख devendranice@gmail.com प्यूठान नगरपालिका - ७
साधना रावत 9844971451 वडा अध्यक्ष pyuthanmun.ward1@gmail.com प्यूठान नगरपालिका १
मोहन सिँह बिष्ट ९८४७८३९२०१ वडा अध्यक्ष ward2.pyuthanmun@gmail.com प्यूठान नगरपालिका २
सुमन श्रेष्ठ 9857833681 वडा अध्यक्ष ward3.pyuthanmun@gmail.com प्यूठान नगरपालिका ३
रेशम बहादुर कार्की ९८५७८३३९५५ वडा अध्यक्ष pyuthanward4@gmail.com प्यूठान नगरपालिका ४
नन्दे पुन मगर ९८४७८१६७०७ वडा अध्यक्ष ward5.pyuthanmun@gmail.com प्यूठान नगरपालिका ५
नरेन्द्र पुन मगर ९८५७८३३५९६ वडा अध्यक्ष pyuthanmun6majhakot@gmail.com प्यूठान नगरपालिका ६
नेत्र बहादुर के.सी. ९८५७८३३३४१ वडा अध्यक्ष ward7.pyuthanmun@gmail.com प्यूठान नगरपालिका ७
पदम बहादुर थापा ९८४७८५६०६० वडा अध्यक्ष ward8.pyuthanmun@gmail.com प्यूठान नगरपालिका ८
बिकास के.सी. ९८४७८२१४५८ वडा अध्यक्ष ward9.pyuthanmun@gmail.com प्यूठान नगरपालिका ९
लोक बहादुर के.सी. ९८६८६६८६९९ वडा अध्यक्ष ward10.pyuthanmun@gmail.com प्यूठान नगरपालिका १०