FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
नगर शीक्षा योजना २०७५-७७ 09/22/2020 - 15:15 PDF icon नगर शिक्षा योजना २०७५-७७.pdf
मिति २०७४ साल बैशाख महिना देखि चैत्र महिना सम्मको बार्षिक व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण 04/27/2018 - 21:24 PDF icon मिति २०७४ साल बैशाख महिना देखि चैत्र महिना सम्मको बार्षिक व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण
खर्चको फाँटबारी 02/01/2018 - 15:21 PDF icon kharcha ko fatbari.pdf
प्युठान नगरपालिकाको विनियोजन ऐन -२०७४ 02/01/2018 - 11:30 PDF icon प्युठान नगरपालिकाको विनियोजन ऐन -२०७४.pdf
स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका 01/24/2018 - 11:48 PDF icon स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको एकिकृत सम्पति कर को दर विवरण 07/01/2016 - 17:16 PDF icon I.P.T. Rate of Pyuthan Municipality 2072-073.pdf
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रमको कार्यक्रम अधिकृत(Focal Person) को पाठ्यक्रम 06/06/2016 - 11:44 PDF icon Syllabus.pdf
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रमको कार्यक्रम अधिकृत(Focal Person) को पाठ्यक्रम 04/04/2016 - 12:23 PDF icon curriculum final.pdf
प्युठान नगरपालिका को राजस्व 01/29/2016 - 14:58 PDF icon राजस्व २०७३-०७४.pdf