FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आशय पत्र सम्बन्धमा

१२
१३
१४
१५
१६

यस कार्यालयको ठेक्का न. १२ -१६  सम्मका ठेक्का हरुको आशय पत्रहरु 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

जनता आवास , खानेपानि र भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र