FAQs Complain Problems

कोभिड संक्रमण अपडेट ज्येष्ठ ५ गते सम्म

मिति २०७८/०१/०१ देखी मिति २०७८/०२/०५ गते सम्म प्यूठान नगरपालिका अन्तरगत कोभिड संक्रमणको अवस्था