FAQs Complain Problems

न्याय सम्पादन सहजीकरणका लागि मेलमिलापकर्ता उत्पादन तालिमको शफल रुपमा सम्पन्न

प्यूठान नगरपालिका द्वारा मिति २०७६ माघ ४  देखि २०७६ माघ ११ गते सम्म संचालित न्याय सम्पादन सहजीकरणका लागि मेलमिलापकर्ता उत्पादन तालिमको शफल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।