FAQs Complain Problems

प्यूठान नगरपालिकामा सरुवा भई आउनु भएका नया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री काशी राम गैरे ज्यू लगायतका कर्मचारीहरुको स्वगत तथा सरुवा तथा सेवा निवृत्त हुनुभएका कर्मचारीहरुको बिदाइ कार्यक्रम