FAQs Complain Problems

विधुतीय खरिद प्रणालि (e-GP)मा सिलबन्दि बोलपत्र दरबाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना