FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत वडा सचिवहरुका लागी अभिमुखिकरण तालिम

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत प्यूठान नगरपालिकाका १० वटै वडाहरुका वडा सचिवहरुका लागी दिईएको ३ दिने अभिमुखिकरण तालिम आज सम्पन्न भएको छ ।