FAQs Complain Problems

समाचार

प्यूठान नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन

Read More

प्यूठान नगरपालिका मरन्ठानामा रहेको बाइसधारा

Read More

भित्रिकोट दरवार क्षेत्र

Read More

२०७६ श्रावण देखि २०७६ असोज सम्मको जनप्रतिनिधिहरुको सुविधाको विवरण

प्यूठान नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले मिति २०७६ कार्तिक मिहनादेखि २०७७ असार महिनासम्म प्राप्त गरेको सुविधाको विवरणस्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको छ । 

२०७६ कार्तिक देखि २०७७ असार सम्मको जनप्रतिनिधिहरुको सुविधाको विवरण

प्यूठान नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले मिति २०७६ कार्तिक मिहनादेखि २०७७ असार महिनासम्म प्राप्त गरेको सुविधाको विवरण स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको छ । 

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अर्जुन कुमार कक्षपती
नगर प्रमुख
arjunkakshapati@gmail.com
9857821471
शान्ता आचार्य
उप– प्रमुख
shantaacharya85@gmail.com
9847970285

अधिकारी

यज्ञ बहादुर वुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
dang.ybudha35@gmail.com
9857841111