FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्यूठान नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि बृहत पोषण विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी १ हप्ते क्षमता अभिबृद्धि तालिम

प्यूठान नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि बृहत पोषण विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी १ हप्ते क्षमता अभिबृद्धि तालिम मिति २०७८्/०७/२९ देखी संचालन गरिएको छ । 

नगरपालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलाहरुको एम्बुलेन्स /यातायात खर्च वापतको रकम हस्तानतरण

प्यूठान नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सुत्केरी भएका महिलाहरुलाई निशुःल्क यातायात सेवा  अन्तर्गत नगरपालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलाहरुको एम्बुलेन्स /यातायात खर्च वापतको रकम हस्तानतरण कार्यक्रमको शुभारम्भ

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

प्यूठान नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को ठेक्का नं. १,३ र ४ को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङकन कार्यशाला

प्यूठान नगरपालिकाको आयोजना र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सहयोगमा "स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङकन" सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा स्व-मूल्याङकन कार्यशाला

Pages