FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड संक्रमण अपडेट ज्येष्ठ ५ गते सम्म

मिति २०७८/०१/०१ देखी मिति २०७८/०२/०५ गते सम्म प्यूठान नगरपालिका अन्तरगत कोभिड संक्रमणको अवस्था

आशयको सूचना

ठेक्का नं. 20,21,22 को आशयको सूचना

विद्युतीय शासन र सूचना प्रविधीको व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रमाणिकरण तालिम

स्थानीय बिकास प्रशीक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा विद्युतीय शासन र सूचना प्रविधीको व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रमाणिकरण तालिम प्यूठान नगरपालिकामा मिति २०७७/१२/१९ देखि २०७७/१२/२३ मा सञ्चालन हुदै ।

 

कृषि जे.टि.ए. पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस प्यूठान नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,प्यूठानको विज्ञापन नं ६-२०७७/०७८ को कृषि जे।टि।ए. पदको सेवा करारमा पदपूर्ती गर्न मिति २०७७/११/२६ गते लिईएको लिखित परिक्षामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये बर्णानुक्रम अनुसार अन्तरबार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारको सुचि । 

आर्थिक ऐन, २०७७ ले प्रदान गरेको छुट सुविधाको जानकारी सम्बन्धमा

करदाता सेवा कार्यालर चकचकेले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २१ ले आय विवरण पेश नगरी नन्फाईलर रहेका करदाताहारुलाई गरेको छुट सुविधाको विवरण 

जन्मिदै ओठ तथा तालु (जिव्रो भन्दा माथि) फाटेकाहरुको निःशुल्क प्लाष्टिक सर्जरी सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

जन्मिदै ओठ तथा तालु (जिव्रो भन्दा माथि) फाटेकाहरुको निःशुल्क प्लाष्टिक सर्जरी सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

आफ्नो घर, छरछिमेक वा समुदायमा यस सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्ने व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराईदिनुहुन नगरपालिका आम नगरबासीहरुमा अपिल गर्दछ ।

सञ्चालन मितिः फाल्गुन २ गते

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभाग द्वारा प्यूठान नगरपालिकामा पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी छलफल आयोजना

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभाग सिंहदरबार काठमाडौले प्यूठान नगरपालिकामा पञ्जिकरण तथा  सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी छलफल आयोजना गरेको थियो । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य वडा तथा पालिका भित्र सामाजिक सुरक्षा दर्ता साथै पञ्जिकरण सम्बन्धी काम गर्दा आईपर्ने समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्नु र उचित निश

प्यूठान नगरपालिकाको नवौ नगरसभा सञ्चालन

प्यूठान नगरपालिकाको नवौं नगरसभाको दोस्रो बैठक मिति २०७७/१०/१५ गते आज सञ्चालन हुदै छ ्। यस नगरसभाको शुभारम्भ मिति २०७७ पौष २७ गते भएको थियो । 

प्यूठान नगरपालिकाको नवौं नगरसभा

प्यूठान नगरपालिकाको नवौं नगरसभा मिति २०७७/०९/२७ गते सुभारम्भ भएको छ । 

Pages